Digitalas.lt elektroniskajam veikalam ir privātuma politika

Mums ir svarīga katra Interneta veikala Lietotāja uzticība Uzņēmumam, Uzņēmuma pārvaldītajam Interneta veikalam un tajā pārdotajām precēm un/vai ar tā starpniecību sniegtajiem pakalpojumiem. Šī uzticēšanās, cita starpā, nav atdalāma no pareizas Lietotāja personas datu apstrādes un aizsardzības. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību, apstrādājot personas datus, un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīga datu aizsardzība regula), mēs garantējam jums pārredzamu un godīgu jūsu personas datu apstrādi.

Šajā interneta veikala privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Jūsu personas datu pārzinis ir UAB "DIGITALAS", juridiskās personas kods 125055475, adrese Ukmergės st. 234 LT-07160, Viļņa, Kontakttālruņa nr. +370 52336619, e-pasta adrese: vilnius@digitalas.lt

1. Kā esam mainījušies kopš jaunā likuma spēkā stāšanās?

1.1. Tāpat kā pirms jaunā likuma spēkā stāšanās, mēs turpināsim ievērot visus šādus personas datu aizsardzības principus:

1.1.1. Apstrādāt personas datus likumīgā, godīgā un caurskatāmā veidā (likumības, godīguma un caurskatāmības princips);

1.1.2. Vākt personas datus noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un neturpināt tos apstrādāt veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);

1.1.3. nodrošināt, ka apstrādātie personas dati ir adekvāti, atbilstoši un nepieciešami tikai to apstrādes mērķu sasniegšanai (datu apjoma samazināšanas princips);

1.1.4. nodrošināt, ka Personas dati ir precīzi un vajadzības gadījumā tiek atjaunināti; veikt visus saprātīgos pasākumus, lai personas dati, kas nav precīzi, ņemot vērā to apstrādes mērķus, tiktu nekavējoties dzēsti vai laboti (precizitātes princips);

1.1.5. Glabāt personas datus tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkiem (glabāšanas ilguma ierobežojuma princips);

1.1.6. Apstrādāt personas datus tā, lai, piemērojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, tiktu nodrošināta adekvāta personas datu drošība, tai skaitā aizsardzība pret nesankcionētu vai nelikumīgu datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

2. Kādus jūsu personas datus mēs neapkopojam un neapstrādājam?

2.1. Mēs neapkopojam jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo pušu vietnēs un neuzglabājam to;

2.2. Mēs nepārsūtām nekādus datus par jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, kas varētu jūs identificēt;

3. Kādus personas datus mēs apkopojam un apstrādājam?

3.1. Mēs apkopojam un apstrādājam tikai atbilstošus un atbilstošus jūsu personas datus, kas ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tiek apstrādāti.

3.2. Personas dati, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, kad iepērkaties:

3.2.1. Kad jūs iepērkaties mūsu interneta veikalā Digitalas.lt, neizveidojot individuālu kontu, līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā mēs ievācam no jums šādus personas datus:

Vārds;

Uzvārds

Telefona numurs;

Epasta adrese;

Jūsu iegādāto preču piegādes adrese.

3.3. Personas dati, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, kad izveidojat kontu mūsu tiešsaistes veikalā, bet neveicot pirkumu:

3.3.1. Lai iepirkšanās mūsu interneta veikalā Digitalas.lt būtu pēc iespējas ērtāka un ātrāka, varat izveidot personīgo kontu. Kad jūs izveidojat personīgo kontu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus jūsu datus:

Epasta adrese;

3.4. Citi personas dati, ko mēs apkopojam un apstrādājam, kad izmantojat mūsu tiešsaistes veikalu:

3.4.1. Kad jūs iepērkaties mūsu tiešsaistes veikalā, mēs arī apkopojam un apstrādājam šādus datus jūsu ērtībām:

Pirkumu vēsture;

Uzvedības vēsture elektropreču veikalā;

IP adrese;

Maksājumu vēsture;

Saziņas vēsture starp Jums un Mums, tostarp elektroniskā sarakste.

Pamatinformācija par trešajām personām, kas saņem preci/-es;

3.4.2. Jūs varat norādīt citu personu, kas paņems jūsu iegādātās preces, ja šī persona ir devusi piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kas ievāc preces, jūs apstiprināt, ka jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei.

4. Kādiem nolūkiem mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus?

4.1. Mēs ievācam jūsu personas datus tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un neturpinām tos apstrādāt veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem.

4.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti līguma sagatavošanas nolūkā:

4.2.1. Ja izveidojat personīgo kontu mūsu interneta veikalā, bet neko neesat iegādājies, jebkurā laikā varat tajā atgriezties un turpināt iepirkšanos bez papildu reģistrācijas. Lai sniegtu jums iespēju jebkurā laikā pagarināt pirkuma termiņu, mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus:

Vārds;

Uzvārds

Telefona numurs;

Epasta adrese;

Jūsu piegādes adrese.

4.3. Līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā Jūsu personas dati tiek apstrādāti:

4.3.1. Lai Jūs varētu pārdot Jūsu izvēlētās preces Digitalas.lt elektroniskajā veikalā, mums ir nepieciešams apstrādāt šādus personas datus:

Vārds;

Uzvārds

Telefona numurs;

Epasta adrese;

Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;

IP adrese.

4.3.2. Atvainojiet, bet, ja jūs nesniegsiet šos personas datus, mēs nevarēsim jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu noslēgt un izpildīt līgumu, kā arī mums ir pienākums apstrādāt personas datus līdz plkst. Lietuvas Republikas tiesību akti, kas regulē tiešsaistes maksājumus un grāmatvedību.

4.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti pakalpojumu uzlabošanas un darbības analīzes nolūkos:

4.4.1. Mēs vēlamies padarīt mūsu interneta veikala Digitalas.lt lietošanu Jums pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku, tāpēc veicam nepārtrauktu savu darbību analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam sekojošus Jūsu personas datus:

Pirkumu vēsture;

Pārlūkošanas vēsture mūsu elektroniskajā veikalā;

Maksājumu vēsture;

Saziņas vēsture starp Jums un Mums, tostarp elektroniskā sarakste.

4.5. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu vispārīgus un individualizētus piedāvājumus un profilētu:

4.5.1. Lai sniegtu Jums vispārīgus preču piedāvājumus, kā arī mūsu organizētās akcijas un projektus, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

Vārds

Telefona numurs

Epasta adrese;

Piegādes adrese

Piegādes metožu vēsture

4.5.2. Lai konkrēti identificētu jūsu iecienītākos un atbilstošos produktus, lai mēs varētu sniegt jums personalizētus piedāvājumus. Jūsu personas datu apstrāde, izmantojot automatizētu analīzi, nodrošina, ka jums netiek piedāvāti produkti, kas jums nav aktuāli, vienlaikus ietaupot jūsu laiku, tiek prezentēti tikai jūs interesējošo produktu piedāvājumi. Automatizētie analīzes rīki ir balstīti uz jūsu iepirkšanās vēsturi un citu jūsu sniegto informāciju.

Vārds

Telefona numurs

Epasta adrese;

Piegādes adrese

Piegādes metožu vēsture

Maksājumu veidu vēsture

Pārlūkošanas vēsture mūsu interneta veikalā.

Pirkumu vēsture

IP adrese;

4.5.3. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikt jūsu personas datu apstrādi vispārīgiem un individualizētiem preču piedāvājumiem un mūsu organizētām loterijām, akcijām un projektiem. Jūs varat atteikties no jūsu personas datu apstrādes iepriekšminētajam mērķim, iesniedzot savu atteikšanos rakstiski uz vilnius@Digitalas.lt.

4.6. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus un jautājumus:

4.6.1. Lai sniegtu Jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu visaptverošu apkalpošanu, Jūsu jautājumu un pieprasījumu izskatīšanas nolūkos apstrādājam arī Jūsu personas datus, kurus Jūs mums sniedzāt, veidojot personīgo kontu un iepērkoties.

4.7. Garantijas servisa nodrošināšanai

4.7.1. Iepērkoties mūsu tiešsaistes vai fiziskajā veikalā un iegādājoties noteiktus produktus, tiem tiek nodrošināts garantijas serviss. Šim nolūkam, kad jūs sazināties ar mūsu garantijas servisa nodaļu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus personas datus:

Vārds;

uzvārds;

Telefona numurs

Epasta adrese:

Piegādes adrese;

Pasūtījuma informācija.

4.8. Jūsu un mūsu drošības nodrošināšanai

4.8.1. Lai nodrošinātu Jūsu un mūsu darbinieku drošību, kā arī aizsargātos pret preču zādzībām fiziskajos veikalos un preču izņemšanas vietās, esam uzstādījuši novērošanas kameras. Apmeklējot mūsu veikalus vai izņemšanas punktus, jūs tiekat filmēts. Mēs pārskatām videoklipus incidentu, zādzību vai citu noziedzīgu darbību gadījumā, lai aizsargātu mūsu upuru likumīgās intereses.

5. Vai mani personas dati tiek vākti un apstrādāti likumīgi?

5.1. Mēs garantējam jums, ka mēs ievācam un apstrādājam jūsu personas datus tikai uz likumīga pamata, tas ir, mēs ievācam un apstrādājam jūsu personas datus tikai:

5.1.1. Kad Jūs iegādājaties preces, starp Jums un mums tiek noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums un uz tā pamata mēs apstrādājam Jūsu datus;

5.1.2. Pēc tam, kad reģistrējaties mūsu interneta veikalā un izveidojat personīgo kontu, mēs apstrādājam jūsu datus, lai jūs turpmāk varētu iegādāties preces;

5.1.2. Pēc tam, kad esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;

5.1.3. Ievērojot mums piemērojamo tiesību aktu prasības;

5.1.4. Pēc valsts pilnvaroto institūciju precizēšanas.

6. Vai varat nepiekrist savu personas datu apstrādei un tomēr izmantot interneta veikalu digitalas.eu?

6.1. Jūs vienmēr varat iebilst pret savu papildu personas datu apstrādi, kas paredzēta tikai analīzes un mārketinga nolūkos. Taču bez obligātajiem datiem pasūtījuma izpildei pirkumu pabeigt nav iespējams, jo šādu pasūtījumu izpildīt nevaram.

7. Kam tiek pārsūtīti jūsu personas dati?

7.1. Personas dati tiek nodoti tikai uzticamām trešajām personām, ar kurām esam noslēguši līgumus, un tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai sniegtu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nododam jūsu personas datus šādiem partneriem:

7.1.1. Uzņēmumiem, kas sniedz kurjerpakalpojumus, kuri piegādā Jums preces Jūsu norādītajās adresēs;

7.1.2. Uzņēmumiem, kas sniedz mārketinga un mārketinga pakalpojumus.

7.2. Mēs arī sniedzam jūsu personas datus:

7.2.1. Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētā kārtība tiesībaizsardzības iestādēm;

7.2.2. Valsts institūcijas un tiesas, ja piemērojamie tiesību akti paredz šādu pienākumu.

8. Cik ilgi tiek glabāti jūsu personas dati?

8.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams preču iegādes līguma izpildei, bet ne mazāk kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu šādai personas datu apstrādei, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanas dienai.

9. Kā jūs varat piekļūt saviem apstrādātajiem personas datiem?

9.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam. Jūs varat iepazīties ar Jūsu apstrādātajiem personas datiem šādos veidos:

9.1.1. Nosūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: vilnius@digitalas.lt;

9.1.2. Sazinoties ar mums pa tālruni: +370 52336619;

9.1.3. Kad jūs ieradīsities mūsu veikalos.

10. Kā jūs varat mainīt/labot savus personas datus?

10.1. Ja pamanāt, ka jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai labot, varat to izdarīt šādos veidos:

10.1.1. Manā personīgajā kontā manas adreses rediģēšanas vidē;

MANS KONTS-->MANAS ADRESES->REDIĢĒT

10.1.2. Nosūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: vilnius@digitalas.lt;

10.1.3. Sazinoties ar mums pa tālruni: +370 52336619;

10.1.4. Kad jūs ieradīsities mūsu veikalos.

11. Vai varat pieprasīt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus?

11.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādātu un dzēstu jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

11.2. Atvainojiet, bet jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datu bāzes, ja pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas konstatēsim, ka:

11.2.1. Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai apstrādāti;

11.2.2. Jūs neesat atsaucis savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

11.2.3. Mums ir jāapstrādā jūsu personas dati saskaņā ar piemērojamiem Eiropas Savienības un valsts tiesību aktiem.

11.2.4. Mums ir jāapstrādā jūsu dati, lai deklarētu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

11.3. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu personas datu dzēšanu šādos veidos:

11.3.1. Nosūtot mums pieprasījumu uz e-pastu: vilnius@Digitalas.lt;

11.3.2. Sazinoties ar mums pa tālruni +370 52336619;

11.3.3. Kad jūs ieradīsities mūsu veikalos.

12. Vai varat ierobežot tiesības apstrādāt savus personas datus un kā to darīt?

12.1. Jums ir tiesības ierobežot mūsu iespējas apstrādāt jūsu personas datus. Pēc tam, kad esat ierobežojis savu personas datu apstrādi, mēs vairs neveiks nekādas darbības ar jūsu personas datiem, izņemot personas datu glabāšanu. Jūs varat ierobežot personas datu apstrādi vismaz vienā no šādiem apstākļiem:

12.1.1. Jūsu personas dati ir neprecīzi (Personas datu apstrādes darbības šajā gadījumā aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);

12.1.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču jūs nepiekrītat savu datu dzēšanai

12.1.3. Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

12.1.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti pret jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (uz šī pamata datu apstrāde tiks ierobežota līdz brīdim, kad tiks pārbaudīts, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir pārāki par jūsu).

12.2. Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi šādos veidos:

12.2.1. Nosūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: vilnius@digitalas.lt;

12.2.2. Sazinoties ar mums pa tālruni: +370 52336619;

12.2.3. Kad jūs ieradīsities mūsu veikalos

13. Vai varat atsaukt savu piekrišanu un kā to izdarīt?

13.1. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu vairākos veidos:

13.1.1. Nosūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: vilnius@digitalas.lt;

13.1.2. Sazinoties ar mums pa tālruni: +370 52336619;

14. Kādas ir tiesības uz datu pārnesamību? Kā jūs varat to izmantot?

14.1. Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir atļauts saņemt strukturētā, plaši izmantotā, datorlasāmā un interaktīvā formātā jūsu sniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja tas ir tehniski iespējams un pēc Jūsu pieprasījuma, Jūsu dati var tikt tieši pārsūtīti citai Jūsu norādītai personai.

14.2. Pieprasījumu par personas datu iesniegšanu vai pārsūtīšanu strukturētā formātā varat iesniegt šādos veidos:

14.2.1. izmantojot savu personīgo Digitalas.lt kontu;

14.2.2. Nosūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: vilnius@digitalas.lt;

14.2.3. Iesniedzot mums pieprasījumu pa tālruni: +370 52336619;

14.2.4. Kad jūs ieradīsities mūsu veikalos.

15. Kā jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu?

15.1. Pieprasījumus, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, varat iesniegt mums šādos veidos:

15.1.2. izmantojot savu personīgo Digitalas.lt kontu;

15.1.3. Nosūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: info@digitalas.lt;

15.1.4. Iesniedzot mums pieprasījumu pa tālruni: +370 52336619;

15.1.5. Kad jūs ieradīsities mūsu veikalos.

15.2. Mēs jūs identificējam mūsu sistēmā, pamatojoties uz jūsu e-pasta adresi. Iesniedzot mums pieprasījumu kādā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet savu e-pasta adresi, par kuru tiek sniegta apkopotā informācija. Ja nenorādīsiet e-pasta adresi vai tā nesakrīt ar tās personas e-pasta adresi, kura iesniedza pieprasījumu, mums nebūs iespējas pareizi jūs identificēt un sniegt jūsu pieprasīto informāciju vai īstenot jūsu pieprasījumu. .

15.3. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jūs varat vērsties Fizisko personu datu aizsardzības inspekcijā par savu tiesību aizsardzību.

16. Kas ir cepumi?

16.1. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek nosūtīti uz jūsu ierīci, kad apmeklējat atbilstošo vietni. Sīkdatnes palīdz mums atpazīt jūsu ierīci un palīdz uzlabot mūsu vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās lietošanu.

Vairāk par sīkdatnēm un to izmantošanu lasiet Sīkdatņu politikā https://digitalas.lt/content/10-slapuku-politika


Mēs piedāvāsim labāko risinājumu katram klientam

Visas preces var iegādāties interneta veikalā. Ja jums nepieciešama palīdzība vai ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums!

Mazumtirdzniecības kontaktpersonas

+370 52336619 arba vilnius@digitalas.lt

Kontakti, ja meklējat vairumtirdzniecības piegādātāju

+37065612754 or wholesale@digitalas.lt

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password