Sklep elektroniczny digitalas.lt posiada politykę prywatności

Ważne jest dla nas zaufanie każdego Użytkownika Sklepu Internetowego do Spółki, do prowadzonego przez Spółkę Sklepu Internetowego oraz do sprzedawanych w niej towarów i/lub świadczonych za jej pośrednictwem usług. To zaufanie między innymi jest nierozerwalnie związane z prawidłowym przetwarzaniem i ochroną Danych Osobowych Użytkownika. Rozporządzenie Wykonawcze Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólna ochrona danych Rozporządzenia), gwarantujemy Ci przejrzyste i rzetelne przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W niniejszej polityce prywatności sklepu internetowego możesz zapoznać się ze swoimi prawami oraz informacjami o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest UAB „DIGITALAS”, kod osoby prawnej 125055475, adres Ukmergės ul. 234 LT-07160, Wilno, Telefon kontaktowy nr. +370 52336619, adres e-mail: vilnius@digitalas.lt

1. Jak zmieniliśmy się od czasu wejścia w życie nowego prawa?

1.1. Tak jak przed wejściem w życie nowej ustawy, nadal będziemy przestrzegać wszystkich poniższych zasad ochrony danych osobowych:

1.1.1. Przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty (zasada legalności, rzetelności i przejrzystości);

1.1.2. Gromadzenia danych osobowych w ustalonych, jasno określonych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzania ich w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);

1.1.3. zapewnienia, że przetwarzane dane osobowe są adekwatne, właściwe i niezbędne jedynie do realizacji celów, w jakich są przetwarzane (zasada ograniczenia ilości danych);

1.1.4. zapewnić, że dane osobowe są dokładne i aktualizowane w razie potrzeby; podejmować wszelkie uzasadnione środki, aby dane osobowe, które nie są dokładne, biorąc pod uwagę cele ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada dokładności);

1.1.5. Przechowywać dane osobowe w takiej formie, aby można było ustalić tożsamość osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane (zasada ograniczenia czasu przechowywania);

1.1.6. Przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada integralności i poufności).

2. Jakich danych osobowych o Tobie nie gromadzimy i nie przetwarzamy?

2.1. Nie gromadzimy historii przeglądania na stronach internetowych osób trzecich i nie przechowujemy jej;

2.2. Nie przekazujemy żadnych danych dotyczących przeglądania naszej strony internetowej, które mogłyby Cię zidentyfikować;

3. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

3.1. Zbieramy i przetwarzamy tylko adekwatne i właściwe dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.

3.2. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy podczas zakupów:

3.2.1. Kiedy robisz zakupy w naszym sklepie internetowym Digitalas.lt bez zakładania indywidualnego konta, zbieramy od Ciebie następujące dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy:

Nazwa;

Nazwisko

Numer telefonu;

adres e-mail;

Adres dostawy zakupionych towarów.

3.3. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym, ale bez dokonywania zakupu:

3.3.1. Aby zakupy w naszym sklepie internetowym Digitalas.lt były jak najbardziej wygodne i szybkie, możesz założyć konto osobiste. Kiedy tworzysz konto osobiste, zbieramy i przetwarzamy Twoje następujące dane:

adres e-mail;

3.4. Inne dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy podczas korzystania z naszego sklepu internetowego:

3.4.1. Kiedy robisz zakupy w naszym sklepie internetowym, dla Twojej wygody zbieramy i przetwarzamy również następujące dane:

Historia zakupów;

Historia zachowania w sklepie elektrycznym;

Adres IP;

Historia płatności;

Historia komunikacji między Tobą a nami, w tym korespondencji elektronicznej.

Podstawowe informacje o osobach trzecich otrzymujących przedmiot/y;

3.4.2. Możesz wyznaczyć inną osobę, która odbierze zakupiony przez Ciebie towar, jeśli taka osoba wyraziła na to zgodę. Przekazując nam informacje osób trzecich odbierających towary, potwierdzasz, że posiadasz zgodę tych osób na przekazywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie ich danych osobowych.

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

4.1. Gromadzimy Twoje dane osobowe wyłącznie w ustalonych, jasno określonych i zgodnych z prawem celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

4.2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania umowy:

4.2.1. Jeśli założysz konto osobiste w naszym sklepie internetowym, ale nic nie kupiłeś, możesz w każdej chwili do niego wrócić i kontynuować zakupy bez dodatkowej rejestracji. Aby dać Ci możliwość przedłużenia zakupu w dowolnym momencie, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Nazwa;

Nazwisko

Numer telefonu;

adres e-mail;

Twój adres dostawy.

4.3. W celu zawarcia i wykonania umowy Twoje dane osobowe przetwarzane są:

4.3.1. Abyśmy mogli sprzedać Ci towary, które wybrałeś w sklepie elektronicznym Digitalas.lt, musimy przetwarzać następujące dane osobowe:

Nazwa;

Nazwisko

Numer telefonu;

adres e-mail;

adres dostawy zakupionych towarów;

Adres IP.

4.3.2. Przykro nam, ale jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli sprzedać Ci towaru, ponieważ przetwarzanie tych danych jest nam niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a także jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych przez akty prawne Republiki Litewskiej regulujące płatności internetowe i prowadzenie ksiąg rachunkowych.

4.4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu doskonalenia usług i analizy wydajności:

4.4.1. Chcemy, aby korzystanie z naszego sklepu internetowego Digitalas.lt było dla Ciebie jak najbardziej proste i wygodne, dlatego prowadzimy ciągłą analizę naszych działań, podczas której analizujemy i przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

Historia zakupów;

Historia przeglądania w naszym sklepie elektronicznym;

Historia płatności;

Historia komunikacji między Tobą a nami, w tym korespondencji elektronicznej.

4.5. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawiania ogólnych i zindywidualizowanych ofert oraz profilowania:

4.5.1. W celu przedstawiania Państwu ogólnych ofert towarów oraz organizowanych przez nas promocji i projektów przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

Nazwa

Numer telefonu

adres e-mail;

Adres dostawy

Historia metod dostawy

4.5.2. W celu dokładnej identyfikacji Twoich ulubionych i odpowiednich produktów, abyśmy mogli dostarczać Ci spersonalizowane oferty. Przetwarzanie Twoich danych osobowych za pomocą zautomatyzowanej analizy zapewnia, że nie są Ci oferowane produkty, które nie są dla Ciebie istotne, a oszczędzając Twój czas prezentowane są tylko oferty produktów, które Cię interesują. Zautomatyzowane narzędzia analityczne opierają się na Twojej historii zakupów i innych podanych przez Ciebie informacjach:

Nazwa

Numer telefonu

adres e-mail;

Adres dostawy

Historia metod dostawy

Historia metod płatności

Historia przeglądania w naszym sklepie internetowym.

Historia zakupów

Adres IP;

4.5.3. W każdej chwili masz prawo odmówić przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ramach ogólnych i zindywidualizowanych ofert towarów oraz organizowanych przez nas loterii, promocji i projektów. Możesz zrezygnować z przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w powyższym celu, przesyłając pisemną rezygnację na adres vilnius@Digitalas.lt.

4.6. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi Twoich próśb i pytań:

4.6.1. W celu świadczenia Państwu wysokiej jakości usług oraz zapewnienia kompleksowej obsługi, przetwarzamy również Państwa dane osobowe, które przekazaliście nam podczas zakładania konta osobistego i zakupów, w celu rozpatrzenia Państwa pytań i próśb.

4.7. W celu świadczenia serwisu gwarancyjnego

4.7.1. Kiedy robisz zakupy w naszym sklepie internetowym lub fizycznym i kupujesz określone produkty, są one objęte usługą gwarancyjną. W tym celu, gdy kontaktujesz się z naszym działem serwisu gwarancyjnego, zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

Nazwa;

nazwisko;

Numer telefonu

Adres e-mail:

Adres dostawy;

Szczegóły zamówienia.

4.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twojego i naszego

4.8.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie i naszym pracownikom oraz zabezpieczenia przed kradzieżą produktów w sklepach stacjonarnych i punktach odbioru zainstalowaliśmy kamery monitorujące. Kiedy odwiedzasz nasze sklepy lub punkty odbioru, jesteś filmowany. Przeglądamy filmy w przypadku incydentów, kradzieży lub innych czynów przestępczych w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych ofiar.

5. Czy moje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem?

5.1. Zapewniamy, że zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie prawnej, czyli zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie:

5.1.1. Przy zakupie towaru pomiędzy Tobą a nami zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży i na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane;

5.1.2. Po zarejestrowaniu się w naszym sklepie internetowym i założeniu konta osobistego przetwarzamy Twoje dane w celu przygotowania do zakupu towarów w przyszłości;

5.1.2. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5.1.3. Zgodnie z wymogami obowiązującego nas prawa;

5.1.4. Po określeniu uprawnionych instytucji państwa.

6. Czy możesz nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nadal korzystać ze sklepu internetowego digitalas.eu?

6.1. Zawsze możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich dodatkowych danych osobowych, które służą wyłącznie do celów analitycznych i marketingowych. Jednak bez danych obowiązkowych do realizacji zamówienia nie jest możliwe sfinalizowanie zakupu, ponieważ nie możemy zrealizować takiego zamówienia.

7. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

7.1. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie wiarygodnym podmiotom trzecim, z którymi zawarliśmy umowy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. W celu świadczenia odpowiednich usług przekazujemy Twoje dane osobowe następującym partnerom:

7.1.1. Firmom świadczącym usługi kurierskie, które dostarczają do Ciebie towary pod wskazany przez Ciebie adres;

7.1.2. Dla firm świadczących usługi marketingowe i marketingowe.

7.2. Twoje Dane Osobowe przekazujemy również:

7.2.1. Procedura przewidziana w aktach prawnych Republiki Litewskiej dla organów ścigania;

7.2.2. Instytucje państwowe i sądy, o ile obowiązujące akty prawne przewidują taki obowiązek.

8. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

8.1. Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji umowy zakupu towaru, ale nie krócej niż jest to wymagane przez akty prawne regulujące naszą działalność. Twoje dane osobowe, które przetwarzane są za Twoją zgodą na takie przetwarzanie danych osobowych, są przetwarzane i przechowywane do dnia cofnięcia zgody.

9. W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do przetwarzanych danych osobowych?

9.1. Masz prawo dostępu do swoich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Z przetwarzanymi przez Ciebie danymi osobowymi możesz zapoznać się w następujący sposób:

9.1.1. Wysyłając do nas zapytanie na adres e-mail: vilnius@digitalas.lt;

9.1.2. Kontaktując się z nami telefonicznie: +370 52336619;

9.1.3. Kiedy przyjdziesz do naszych sklepów.

10. Jak możesz zmienić/poprawić swoje dane osobowe?

10.1. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne i chcesz je zmienić lub poprawić, możesz to zrobić w następujący sposób:

10.1.1. Na moim koncie osobistym moje adresy w środowisku edycji;

MOJE KONTO-->MOJE ADRESY->EDYTUJ

10.1.2. Wysyłając do nas zapytanie na adres e-mail: vilnius@digitalas.lt;

10.1.3. Kontaktując się z nami telefonicznie: +370 52336619;

10.1.4. Kiedy przyjdziesz do naszych sklepów.

11. Czy możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe?

11.1. Masz prawo zażądać od nas zaprzestania przetwarzania i usunięcia Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe zostaną usunięte po otrzymaniu Twojej prośby.

11.2. Przykro nam, ale Twoje dane osobowe nie zostaną usunięte z naszej bazy, jeżeli po otrzymaniu Twojej prośby ustalimy, że:

11.2.1. Twoje dane osobowe są niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;

11.2.2. nie wycofałeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

11.2.3. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych przez obowiązujące prawodawstwo Unii Europejskiej i krajowe.

11.2.4. Musimy przetwarzać Twoje dane w celu deklaracji, realizacji lub obrony roszczeń.

11.3. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych możesz zgłosić w następujący sposób:

11.3.1. Wysyłając do nas zapytanie na adres e-mail: vilnius@Digitalas.lt;

11.3.2. Kontaktując się z nami telefonicznie +370 52336619;

11.3.3. Kiedy przyjdziesz do naszych sklepów.

12. Czy możesz ograniczyć prawo do przetwarzania swoich danych osobowych i jak to zrobić?

12.1. Masz prawo ograniczyć naszą możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych. Po ograniczeniu przez Ciebie przetwarzania Twoich danych osobowych nie będziemy już dokonywać na Twoich danych innych czynności niż przechowywanie danych osobowych. Możesz ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

12.1.1. Twoje dane osobowe są niedokładne (działania związane z przetwarzaniem danych osobowych będą w tym przypadku ograniczone do weryfikacji poprawności danych);

12.1.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zgadzasz się na ich usunięcie

12.1.3. Twoje dane osobowe są niezbędne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

12.1.4. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych będzie ograniczone na tej podstawie do czasu sprawdzenia, czy powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, są nadrzędne wobec Twoich).

12.2. Możesz ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych w następujący sposób:

12.2.1. Wysyłając do nas zapytanie na adres e-mail: vilnius@digitalas.lt;

12.2.2. Kontaktując się z nami telefonicznie: +370 52336619;

12.2.3. Kiedy przyjdziesz do naszych sklepów

13. Czy możesz wycofać swoją zgodę i jak możesz to zrobić?

13.1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać na kilka sposobów:

13.1.1. Wysyłając do nas zapytanie na adres e-mail: vilnius@digitalas.lt;

13.1.2. Kontaktując się z nami telefonicznie: +370 52336619;

14. Jakie jest prawo do przenoszenia danych? Jak możesz go używać?

14.1. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że możesz otrzymywać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, interaktywnym formacie nadającym się do odczytu komputerowego dane osobowe, które podałeś, a które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie możliwe i na Twoją prośbę, Twoje dane mogą zostać przekazane bezpośrednio innej wskazanej przez Ciebie osobie.

14.2. Żądanie podania lub przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie możesz zgłosić w następujący sposób:

14.2.1. Za pośrednictwem osobistego konta Digitalas.lt;

14.2.2. Wysyłając do nas zapytanie na adres e-mail: vilnius@digitalas.lt;

14.2.3. Przesyłając do nas zapytanie telefonicznie: +370 52336619;

14.2.4. Kiedy przyjdziesz do naszych sklepów.

15. Jak możesz złożyć wniosek o realizację swoich praw?

15.1. Możesz zgłaszać do nas żądania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w następujący sposób:

15.1.2. Za pośrednictwem osobistego konta Digitalas.lt;

15.1.3. Wysyłając do nas zapytanie na adres e-mail: info@digitalas.lt;

15.1.4. Przesyłając do nas zapytanie telefonicznie: +370 52336619;

15.1.5. Kiedy przyjdziesz do naszych sklepów.

15.2. Identyfikujemy Cię w naszym systemie na podstawie Twojego adresu e-mail. Przesyłając do nas żądanie w jeden ze wskazanych sposobów, zawsze wskaż swój adres e-mail, na który przekazywane są zbierane informacje. Jeżeli nie podasz adresu e-mail lub nie będzie on zgodny z adresem e-mail osoby, która złożyła żądanie, nie będziemy mieli możliwości prawidłowej identyfikacji Ciebie i udzielenia żądanych informacji lub realizacji Twojego żądania .

15.3. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz zwrócić się o ochronę swoich praw do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

16. Co to są pliki cookie?

16.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane na Twoje urządzenie, gdy odwiedzasz odpowiednią stronę internetową. Pliki cookie pomagają nam rozpoznać Twoje urządzenie i pomagają nam poprawić funkcjonalność naszej strony internetowej i ułatwić korzystanie z niej.

Przeczytaj więcej o plikach cookie i ich wykorzystaniu w Polityce plików cookie https://digitalas.lt/content/10-slapuku-politika


Pasiūlysime geriausią sprendimą kiekvienam klientui

Visas prekes galite įsigyti internetinėje parduotuvėje. Jeigu reikia pagalbos ar turite klausimų, susisiekite!

Kontakty w zakresie handlu detalicznego

+370 52336619 arba vilnius@digitalas.lt

Kontakt jeśli szukasz dostawcy hurtowego

+37065612754 or wholesale@digitalas.lt

close Wózek sklepowy
close Wózek sklepowy

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password