Garantijas serviss un preču atgriešana

Ar detalizētiem Digitalas.lt preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem varat iepazīties ŠEIT.

Katras Digitalas.lt pārdotās preces galvenās īpašības kopumā ir norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā. Atsevišķām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija, kuras nosacījumi ir norādīti šo preču aprakstos un detalizēti norādīti garantijas talonā vai PVN rēķinā. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tad, ja netiek pārkāpti preces ekspluatācijas nosacījumi, kas ir norādīti garantijas talonā un preces lietošanas instrukcijā un mājaslapā esošajos noteikumos.

Nogādājiet preci tuvākajā Digitalas.lt filiālē garantijas apkalpošanai.

Piegādājot preci uz garantijas centru, nepieciešams uzrādīt visus precei ražotāja pievienotos dokumentus, preces iegādes dokumentu (kases čeku vai rēķinu), kas vienlaikus ir arī preces garantijas talons.

Vēlams, lai Pircējs preci garantijas apkalpošanai nogādātu tuvākajā Digitalas.lt filiālē pilnā aprīkojumā un oriģinālajā iepakojumā. Jebkurā gadījumā prece ir jāpiegādā tā, lai to varētu ieslēgt (jānodrošina prece un tās barošanas avots).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka:

Visas izmaksas, kas saistītas ar preces transportēšanu uz garantijas centru un no tās, sedz Pircējs;

Remontētajām vai nomainītajām precēm garantijas noteikumi ir spēkā atlikušajā garantijas laikā;

Garantija neattiecas uz informāciju, kas atrodas informācijas nesējos un datoru diskos. Izmaksas datu zuduma vai atkopšanas dēļ netiek segtas;

Baterijām un akumulatoriem, pateicoties to dabiskajam nolietojumam, tiek nodrošināta garantija no 6 līdz 12 mēnešiem, atkarībā no ražotāja.

Gadījumā, ja pēc kādas no šīm precēm iegādes pamanāt, ka tā ir nekvalitatīva, Jums ir tiesības atgriezt mums šādas preces Pirkšanas un pārdošanas noteikumos noteiktajā termiņā. Šādā gadījumā bojātā prece tiks bez maksas nomainīta pret kvalitatīvu preci vai arī jums tiks atgriezta samaksātā nauda. Kvalitatīvas optikas un elektronikas, datoru un sadzīves tehnikas preces var atgriezt tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumos noteiktajā termiņā un tikai ievērojot Noteikumu 11.punktā noteiktās prasības. Šajā gadījumā jūs apmaksājat preces atgriešanas izmaksas.

Garantijas servisa sniegšanas laikā ražotāja vainas dēļ radušies darbības traucējumi tiek novērsti šādos termiņos: 7-21 dienas laikā no preces piegādes garantijas servisu sniedzošajam servisam vai 45 dienu laikā, ja garantijas remontam nepieciešamā detaļa. jāpiegādā no ārzemēm. Visos gadījumos mērķis ir garantijas servisu veikt pēc iespējas īsākā laikā.

Pārdevēja sniegtā kvalitātes garantija neierobežo un neierobežo patērētāju tiesības, kas tiem noteiktas tiesību aktos pēc neatbilstošas kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes.

11.5. Preču un naudas atgriešanas kārtība

11.5.1. Preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja nav nokavēts preču atgriešanas termiņš. Atgriežot preces, Noteikumu 11.1. -11.2. punktos noteiktajos gadījumos tiek piemērotas papildu prasības: prece nav bojāta vai nav būtiski mainījusi savu izskatu, kā arī nav lietota - visām atgrieztajām precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiem, oriģinālo iepakojumu un komplektāciju.

11.5.2. Visas dāvanas, kas tika pasniegtas kopā ar iegādāto preci, ir jāatgriež vienlaikus, izņemot gadījumus, kad iegādātā prece tiek atgriezta tās kvalitātes defektu dēļ un kopā ar to pasniegtās dāvanas to rakstura dēļ laika posmā no preces iegāde līdz dienai, kad atklājās šīs preces defekti, ir patērēts vai ir beidzies derīguma termiņš šādām dāvanām.

11.5.3. Atgriežot preces, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako preces, lai tās sūtīšanas laikā netiktu bojātas. Pārdevējs neizsniedz atmaksu par precēm, kas bojātas piegādes laikā. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas nosūtīti nepareizi iesaiņoti, ar nepareizu adresi, kā arī par sūtījumu nozaudēšanu vai bojājumu nosūtīšanas laikā.

11.5.4. Ja Pircējs Digitalas.lt iegādājās preču komplektu, viņam viss preču komplekts ir jāatgriež Pārdevējam, tas ir, Pircējam ir paredzētas preces atgriešanas tiesības tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Gadījumā, ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 11.5.1.punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atgriezto visu preču komplektu.

11.5.5. Pircējam pēc Noteikumu 11.1.-11.4.punktos paredzēto tiesību izmantošanas ir jāizpilda Noteikumos paredzētās prasības preču atgriešanai un jāievēro tajos paredzētā kārtība.

11.5.6. Pircējs Preces var atgriezt, nogādājot tās Pārdevēja savākšanas centros, atgriežot ar kurjeru starpniecību vai nosūtot pa pastu. Preces jāatgriež Pārdevējam uz adresi, kas norādīta Pārdevēja Pircējam nosūtītā līguma atteikuma paziņojuma saņemšanas apstiprinājumā. Smago preču piegādes kārtību un nosacījumus (lai novērtētu preču kvalitāti, mainītu, labotu vai atgrieztu) Pārdevējam Pircējs un Pārdevējs vienojas atsevišķi pa tālruni vai e-pastu. pa e-pastu vilnius@digitalas.lt vai arī Pircējs tās pats nogādā Viļņas Preču savākšanas centrā.

11.5.7. Ja Pārdevējs preci piegādāja Pircējam uz mājām un to nav iespējams atgriezt kādā no tālāk norādītajiem veidiem, Pārdevējam ir jāizņem prece no Pircēja par saviem līdzekļiem.

11.5.8. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 11.1., 11.2.-11.4.punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atgriezta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, un, ja preces Pircējs neatgriež. Pārdevējam, šajā punktā paredzētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad preces tiek atgrieztas Pārdevējam.

11.5.9. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.

11.5.10. Pēc Noteikumu 11.1.-11.2.punktos noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atgriezta: preces cena, preces piegādes izmaksas. Pēc Noteikumu 11.3.-11.4.punktos noteikto tiesību izmantošanas Pircējam tiek atgriezta: preces cena, preces piegādes izmaksas, preču atgriešanas izmaksas.

11.5.11. Ja Pircējs izvēlējās citu veidu, nevis lētāko, ŠEIT publicēto Pārdevēja piedāvāto piegādes veidu, Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šīs metodes izmaksas, nav atmaksājamas.

11.5.12. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Lietotājam samaksātās summas, kamēr prece nav atgriezta Pārdevējam un pārbaudīta atbilstība Noteikumu 11.5.1.punktam.

11.5.13. Ja, mainot preces, rodas cenu starpība, Pircējam ir jānorēķinās ar Pārdevēju pēc pārrēķinātajām cenām.

cita informācija

Mēs labprāt atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem pa e-pastu vilnius@digitalas.lt

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password