Digitalas.lt elektroonilisel poel on privaatsuspoliitika

Meie jaoks on oluline iga Veebipoe Kasutaja usaldus Ettevõtte, Ettevõtte hallatava Veebipoe ja selles müüdavate kaupade ja/või selle kaudu pakutavate teenuste vastu. See usaldus on muuhulgas lahutamatu Kasutaja Isikuandmete nõuetekohasest töötlemisest ja kaitsest. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2016. aasta 27. aprilli rakendusmäärus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (üldine andmekaitse). määrus), tagame teile teie isikuandmete läbipaistva ja õiglase töötlemise.

Käesolevas veebipoe privaatsuspoliitikas saate tutvuda oma õiguste ja teabega oma isikuandmete töötlemise kohta.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on UAB "DIGITALAS", juriidilise isiku kood 125055475, aadress Ukmergės t. 234 LT-07160, Vilnius, Kontakttelefon nr. +370 52336619, e-posti aadress: vilnius@digitalas.lt

1. Kuidas oleme pärast uue seaduse jõustumist muutunud?

1.1. Nagu enne uue seaduse jõustumist, järgime ka edaspidi kõiki järgmisi isikuandmete kaitse põhimõtteid:

1.1.1. Töödelda isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte);

1.1.2. Koguda isikuandmeid kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel ning mitte jätkata nende töötlemist viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus (eesmärgi piiramise põhimõte);

1.1.3. tagama, et töödeldavad isikuandmed on adekvaatsed, kohased ja vajalikud üksnes nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse (andmete hulga vähendamise põhimõte);

1.1.4. tagama Isikuandmete täpsuse ja vajaduse korral ajakohastamise; rakendama kõiki mõistlikke meetmeid tagamaks, et isikuandmed, mis ei ole nende töötlemise eesmärke arvestades täpsed, kustutatakse või parandatakse koheselt (täpsuse põhimõte);

1.1.5. Hoidke isikuandmeid sellisel kujul, et andmesubjektide isikut oleks võimalik kindlaks teha mitte kauem, kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks (säilitamise kestuse piiramise põhimõte);

1.1.6. Töödelda isikuandmeid selliselt, et asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmete rakendamisega oleks tagatud isikuandmete piisav turvalisus, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku andmetöötluse ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

2. Milliseid teie isikuandmeid me ei kogu ega töötle?

2.1. Me ei kogu teie sirvimisajalugu kolmandate osapoolte veebisaitidel ega salvesta seda;

2.2. Me ei edasta teie veebisaidil sirvimise kohta andmeid, mis võiksid teid tuvastada;

3. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

3.1. Kogume ja töötleme teie kohta ainult piisavaid ja asjakohaseid isikuandmeid, mis on vajalikud nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

3.2. Isikuandmed, mida me poes sooritades kogume ja töötleme:

3.2.1. Kui ostate meie veebipoes Digitalas.lt ilma individuaalset kontot loomata, kogume teilt lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil järgmisi isikuandmeid:

nimi;

Perekonnanimi

Telefoninumber;

E-posti aadress;

Teie ostetud kauba kohaletoimetamise aadress.

3.3. Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui loote meie veebipoes konto, kuid ilma ostu sooritamata:

3.3.1. Et muuta meie veebipoes Digitalas.lt ostlemine võimalikult mugavaks ja kiireks, saate luua isikliku konto. Kui loote isikliku konto, kogume ja töötleme teie järgmisi andmeid:

E-posti aadress;

3.4. Muud isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui kasutate meie veebipoodi:

3.4.1. Kui ostate meie veebipoes, kogume ja töötleme teie mugavuse huvides ka järgmisi andmeid:

Ostude ajalugu;

Käitumise ajalugu elektripoes;

IP-aadress;

maksete ajalugu;

Teie ja Meie vahelise suhtluse ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus.

Esemed vastuvõtvate kolmandate isikute põhiteave;

3.4.2. Saate määrata teise isiku, kes teie ostetud kaubale järele tuleb, kui see isik on selleks nõusoleku andnud. Esitades meile kaupu koguvate kolmandate isikute andmeid, kinnitate, et teil on nende isikute nõusolek nende isikuandmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks.

4. Mis eesmärgil me teie isikuandmeid kogume ja töötleme?

4.1. Kogume teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja legitiimsetel eesmärkidel ega jätka nende töötlemist viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

4.2. Teie isikuandmeid töödeldakse lepingu koostamise eesmärgil:

4.2.1. Kui loote meie veebipoes isikliku konto, kuid pole midagi ostnud, saate selle juurde igal ajal naasta ja ostlemist jätkata ilma täiendava registreerimiseta. Selleks, et anda teile võimalus oma ostu igal ajal pikendada, kogume ja töötleme teie isikuandmeid:

nimi;

Perekonnanimi

Telefoninumber;

E-posti aadress;

Teie tarneaadress.

4.3. Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil töödeldakse Teie isikuandmeid:

4.3.1. Selleks, et saaksime Teile müüa Digitalas.lt elektroonikapoes Teie poolt valitud kaupu, on meil vaja töödelda järgmisi isikuandmeid:

nimi;

Perekonnanimi

Telefoninumber;

E-posti aadress;

teie ostetud kauba kohaletoimetamise aadress;

IP-aadress.

4.3.2. Vabandame, kuid kui te neid isikuandmeid ei esita, ei saa me teile kaupa müüa, kuna nende andmete töötlemine on meile vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti oleme kohustatud isikuandmeid töötlema Leedu Vabariigi õigusaktid, mis reguleerivad veebimakseid ja raamatupidamist.

4.4. Teie isikuandmeid töödeldakse teenuse täiustamise ja toimivuse analüüsi eesmärgil:

4.4.1. Soovime muuta meie veebipoe Digitalas.lt kasutamise teile võimalikult lihtsaks ja mugavaks, seetõttu viime läbi oma tegevuse pidevat analüüsi, mille käigus analüüsime ja töötleme järgmisi Teie isikuandmeid:

Ostude ajalugu;

Sirvimisajalugu meie elektroonilises poes;

maksete ajalugu;

Teie ja Meie vahelise suhtluse ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus.

4.5. Teie isikuandmeid töödeldakse üldiste ja individuaalsete pakkumiste ning profiilide koostamise eesmärgil:

4.5.1. Selleks, et pakkuda teile üldisi kaupade pakkumisi ning meie poolt korraldatud tutvustusi ja projekte, töötleme teie järgmisi isikuandmeid:

Nimi

Telefoninumber

E-posti aadress;

Saaja aadress

Tarneviiside ajalugu

4.5.2. Teie lemmik- ja asjakohaste toodete konkreetseks tuvastamiseks, et saaksime teile pakkuda isikupärastatud pakkumisi. Teie isikuandmete töötlemine automatiseeritud analüüsi abil tagab, et teile ei pakuta tooteid, mis teie jaoks ei ole asjakohased, samas säästes teie aega, esitatakse ainult teile huvipakkuvate toodete pakkumisi. Automaatsed analüüsitööriistad põhinevad teie ostude ajalool ja muul teie esitatud teabel.

Nimi

Telefoninumber

E-posti aadress;

Saaja aadress

Tarneviiside ajalugu

Makseviiside ajalugu

Sirvimisajalugu meie e-poes.

Ostude ajalugu

IP-aadress;

4.5.3. Teil on igal ajal õigus keelduda teie isikuandmete töötlemisest üldiste ja individuaalsete kaubapakkumiste ning meie korraldatavate loteriide, kampaaniate ja projektide jaoks. Saate loobuda meie isikuandmete töötlemisest ülalnimetatud eesmärgil, esitades oma loobumise kirjalikult aadressile vilnius@Digitalas.lt.

4.6. Teie isikuandmeid töödeldakse teie taotluste ja küsimuste töötlemise eesmärgil:

4.6.1. Kvaliteetsete teenuste pakkumiseks ja igakülgse teeninduse tagamiseks töötleme teie küsimuste ja taotlustega tutvumise eesmärgil ka teie isikuandmeid, mille esitasite meile isikliku konto loomisel ja ostlemisel.

4.7. Garantiiteenuse osutamise eesmärgil

4.7.1. Kui ostate meie veebipoes või füüsilises poes ja ostate teatud tooteid, kaasneb nendega garantiiteenus. Sel eesmärgil, kui võtate ühendust meie garantiiteeninduse osakonnaga, kogume ja töötleme järgmisi isikuandmeid:

nimi;

perekonnanimi;

Telefoninumber

E-posti aadress:

Saaja aadress;

Tellimuse teave.

4.8. Teie ja meie turvalisuse tagamiseks

4.8.1. Tagamaks Sinu ja meie töötajate turvalisust ning kaitsmaks toodete varguse eest füüsilistes kauplustes ja väljavõtukohtades oleme paigaldanud valvekaamerad. Kui külastate meie kauplusi või väljavõtupunkte, siis teid filmitakse. Vaatame videod üle vahejuhtumite, varguste või muude kuritegude korral, et kaitsta oma ohvrite õigustatud huve.

5. Kas minu isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse seaduslikult?

5.1. Kinnitame teile, et kogume ja töötleme teie isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, st kogume ja töötleme teie isikuandmeid ainult:

5.1.1. Kauba ostmisel sõlmitakse teie ja meie vahel ostu-müügileping ning selle alusel töötleme teie andmeid;

5.1.2. Pärast meie veebipoes registreerumist ja isikliku konto loomist töötleme teie andmeid, et valmistuda edaspidiseks kauba ostmiseks;

5.1.2. Pärast seda, kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks;

5.1.3. Järgides meile kehtivate seaduste nõudeid;

5.1.4. Pärast riigi volitatud institutsioonide täpsustamist.

6. Kas te võite mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega ja siiski kasutada digitalas.eu veebipoodi?

6.1. Teil on alati võimalik esitada vastuväiteid oma täiendavate isikuandmete töötlemisele, mis on mõeldud ainult analüüsi ja turunduse eesmärgil. Ilma tellimuse täitmiseks kohustuslike andmeteta ei ole aga võimalik ostu sooritada, kuna sellist tellimust me täita ei saa.

7. Kellele teie isikuandmeid edastatakse?

7.1. Isikuandmeid edastatakse ainult usaldusväärsetele kolmandatele isikutele, kellega oleme sõlminud lepingud, ja ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses. Teile sobivate teenuste pakkumise eesmärgil edastame teie isikuandmeid järgmistele partneritele:

7.1.1. kullerteenust osutavatele ettevõtetele, kes toimetavad teile kauba teie poolt määratud aadressidel;

7.1.2. Turundus- ja turundusteenuseid pakkuvatele ettevõtetele.

7.2. Samuti edastame teie isikuandmeid:

7.2.1. Leedu Vabariigi õigusaktidega õiguskaitseasutustele sätestatud kord;

7.2.2. Riigiasutused ja kohtud, kui kohaldatavad õigusaktid sellise kohustuse näevad ette.

8. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

8.1. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on vajalik kauba ostulepingu täitmiseks, kuid mitte vähem, kui on ette nähtud meie tegevust reguleerivates õigusaktides. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse teie nõusolekul selliseks isikuandmete töötlemiseks, töödeldakse ja säilitatakse kuni teie nõusoleku tagasivõtmise kuupäevani.

9. Kuidas pääsete ligi oma töödeldavatele isikuandmetele?

9.1. Teil on õigus tutvuda meie poolt töödeldavate isikuandmetega. Saate tutvuda enda töödeldavate isikuandmetega järgmistel viisidel:

9.1.1. Saates meile päringu e-posti teel: vilnius@digitalas.lt;

9.1.2. Võtke meiega ühendust telefonil: +370 52336619;

9.1.3. Kui tulete meie kauplustesse.

10. Kuidas saate oma isikuandmeid muuta/parandada?

10.1. Kui märkate, et teie isikuandmed on ebatäpsed või puudulikud ja soovite neid muuta või parandada, saate seda teha järgmistel viisidel:

10.1.1. Minu isiklikul kontol minu aadressid toimetamiskeskkonnas;

MINU KONTO-->MINU AADRESSID->MUUDA

10.1.2. Saates meile päringu e-posti teel: vilnius@digitalas.lt;

10.1.3. Võtke meiega ühendust telefonil: +370 52336619;

10.1.4. Kui tulete meie kauplustesse.

11. Kas saate taotleda, et me kustutaksime teie isikuandmed?

11.1. Teil on õigus nõuda, et me teie isikuandmeid enam ei töötle ja kustutaks. Teie isikuandmed kustutatakse pärast teie taotluse saamist.

11.2. Vabandame, kuid teie isikuandmeid meie andmebaasist ei kustutata, kui pärast teie taotluse saamist tuvastame, et:

11.2.1. Teie isikuandmed on vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks;

11.2.2. Te ei ole oma isikuandmete töötlemise nõusolekut tagasi võtnud;

11.2.3. Oleme kohustatud töötlema teie isikuandmeid kehtivate Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktidega.

11.2.4. Peame teie andmeid töötlema juriidiliste nõuete deklareerimiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

11.3. Isikuandmete kustutamise taotluse saate esitada järgmistel viisidel:

11.3.1. Saates meile päringu e-posti teel: vilnius@Digitalas.lt;

11.3.2. Võtke meiega ühendust telefonil +370 52336619;

11.3.3. Kui tulete meie kauplustesse.

12. Kas saate piirata oma isikuandmete töötlemise õigust ja kuidas seda teha?

12.1. Teil on õigus piirata meie võimalust töödelda teie isikuandmeid. Pärast seda, kui olete oma isikuandmete töötlemise piiranud, ei tee me teie isikuandmetega enam muid toiminguid peale isikuandmete salvestamise. Isikuandmete töötlemist saate piirata vähemalt ühel järgmistest asjaoludest:

12.1.1. Teie isikuandmed on ebatäpsed (isikuandmete töötlemise toimingud piirduvad sel juhul andmete täpsuse kontrollimisega);

12.1.2. Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid te ei nõustu oma andmete kustutamisega

12.1.3. Teie isikuandmed on vajalikud juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

12.1.4. Teie isikuandmeid töödeldakse teie vastuväidete vastu sellisele isikuandmete töötlemisele (Andmete töötlemine on sellel alusel piiratud, kuni kontrollitakse, kas teie isikuandmete töötlemise põhjused on teie omadest paremad).

12.2. Saate piirata oma isikuandmete töötlemist järgmistel viisidel:

12.2.1. Saates meile päringu e-posti teel: vilnius@digitalas.lt;

12.2.2. Võtke meiega ühendust telefonil: +370 52336619;

12.2.3. Kui tulete meie kauplustesse

13. Kas saate oma nõusoleku tagasi võtta ja kuidas saate seda teha?

13.1. Saate oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Saate oma nõusoleku tagasi võtta mitmel viisil:

13.1.1. Saates meile päringu e-posti teel: vilnius@digitalas.lt;

13.1.2. Võtke meiega ühendust telefonil: +370 52336619;

14. Mis on õigus andmete teisaldatavusele? Kuidas saate seda kasutada?

14.1. Õigus andmete teisaldatavusele tähendab, et teil on lubatud saada struktureeritud, üldkasutatavas, arvutiloetavas ja interaktiivses vormingus isikuandmeid, mille olete esitanud ja mida töötleme automatiseeritud vahenditega. Kui see on tehniliselt võimalik ja Teie soovil, võidakse Teie andmed edastada otse teisele Teie poolt määratud isikule.

14.2. Taotluse isikuandmete struktureeritud vormingus esitamiseks või edastamiseks saate esitada järgmistel viisidel:

14.2.1. Teie isikliku Digitalas.lt konto kaudu;

14.2.2. Saates meile päringu e-posti teel: vilnius@digitalas.lt;

14.2.3. Esitades meile päringu telefonil: +370 52336619;

14.2.4. Kui tulete meie kauplustesse.

15. Kuidas saate esitada taotluse oma õiguste kasutamiseks?

15.1. Oma isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi saate meile esitada järgmistel viisidel:

15.1.2. Teie isikliku Digitalas.lt konto kaudu;

15.1.3. Saates meile päringu e-posti teel: info@digitalas.lt;

15.1.4. Esitades meile päringu telefonil: +370 52336619;

15.1.5. Kui tulete meie kauplustesse.

15.2. Me tuvastame teid oma süsteemis teie e-posti aadressi alusel. Kui esitate meile päringu ühel näidatud viisil, märkige alati oma e-posti aadress, millele kogutud teave edastatakse. Kui te ei määra e-posti aadressi või kui see ei ühti taotluse esitanud isiku e-posti aadressiga, ei ole meil võimalust teid õigesti tuvastada ja teie küsitud teavet esitada või teie taotlust täita .

15.3. Kui arvate, et teie õigusi on rikutud, võite oma õiguste kaitseks pöörduda Riikliku Isikuandmete Kaitse Inspektsiooni poole.

16. Mis on küpsised?

16.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie seadmesse, kui külastate vastavat veebisaiti. Küpsised aitavad meil teie seadet ära tunda ning aitavad meil parandada meie veebisaidi funktsionaalsust ja muuta selle kasutamise lihtsamaks.

Küpsiste ja nende kasutamise kohta loe lähemalt küpsisepoliitikast https://digitalas.lt/content/10-slapuku-politika


Pakume igale kliendile parima lahenduse

Kõiki tooteid saab osta veebipoest. Kui vajate abi või teil on küsimusi, võtke meiega ühendust!

Jaekaubanduse kontaktid

+370 52336619 or sales@digitalas.eu

Kui otsite hulgimüüjat, võtke ühendust

+37065612754 or wholesale@digitalas.lt

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password