Garantiiteenus ja kauba tagastamine

Täpsemate Digitalas.lt kaupade ostu-müügi reeglitega saate tutvuda SIIN.

Iga Digitalas.lt müüdava toote põhiomadused on üldjuhul välja toodud iga toote juures olevas tootekirjelduses. Teatud kaupadele antakse tootjagarantii, mille tingimused on märgitud nende kaupade kirjeldustes ja täpsustatud garantiikaardil või käibemaksuarvel. Toote tootja garantiikohustused kehtivad ainult juhul, kui ei rikuta toote kasutustingimusi, mis on märgitud garantiikaardil ja toote kasutusjuhendis ning kodulehel toodud reeglites.

Tarnige kaup garantiiteeninduseks lähimasse Digitalas.lt esindusse.

Toote garantiikeskusesse toimetamisel on vaja esitada kõik tootja poolt tootele lisatud dokumendid, toote ostudokument (kassatšekk või arve), mis on ühtlasi ka toote garantiikaart.

Eelistatavalt toimetab Ostja toote garantiiteeninduseks lähimasse Digitalas.lt esindusse täisvarustuses ja originaalpakendis. Igal juhul tuleb toode tarnida nii, et seda oleks võimalik sisse lülitada (toode ja selle toiteallikas peavad olema kaasas).

Pange tähele, et:

Kõik kulud, mis on seotud toote transpordiga garantiikeskusesse ja tagasi, tasub Ostja;

Remonditud või asendatud kaubal kehtivad garantiitingimused ülejäänud garantiiaja jooksul;

Garantii ei hõlma teabekandjatel ja arvutiketastel sisalduvat teavet. Andmete kadumisest või taastamisest tulenevaid kulusid ei kata;

Patareidele ja akudele antakse nende loomuliku kulumise tõttu garantii 6 kuni 12 kuud, olenevalt tootjast.

Juhul, kui pärast mõne nimetatud kauba ostmist märkate, et see on ebakvaliteetne, on teil õigus see kaup meile tagastada Ostu-müügireeglites sätestatud tähtaja jooksul. Sel juhul asendatakse defektiga toode tasuta kvaliteetse toote vastu või tagastatakse teile tasutud raha. Kvaliteetseid optika- ja elektroonika-, arvuti- ja kodutehnikakaupu saab tagastada ainult õigusaktides ja meie Ostu-müügieeskirjas sätestatud tähtaja jooksul ning ainult eeskirja punktis 11 toodud nõudeid järgides. Sellisel juhul tasute toote tagastamise kulud.

Garantiiteenuse osutamise käigus kõrvaldatakse tootja süül tekkinud rikked järgmiste tähtaegade jooksul: 7-21 päeva jooksul alates toote üleandmisest garantiiteenindust osutavale teenindusele või 45 päeva jooksul, kui garantiiremondiks vajalik osa tuleb tarnida välismaalt. Kõikidel juhtudel on eesmärgiks teostada garantiiteenus võimalikult lühikese aja jooksul.

Müüja poolt antud kvaliteedigarantii ei piira ega piira tarbija õigusi, mis on neile õigusaktidega kehtestatud pärast ebasobiva kvaliteediga toote või teenuse ostmist.

11.5. Kauba ja raha tagastamise kord

11.5.1. Ostja saab kauba tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui kauba tagastamise tähtaeg ei ole möödas. Kauba tagastamisel kehtib eeskirja 11.1. -11.2. punktides toodud juhtudel kehtivad lisanõuded: toode ei ole kahjustatud ega ole oma välimust oluliselt muutnud, samuti ei ole seda kasutatud - kõik tagastatavad tooted peavad olema autentsete etikettide, kaitsekottide, originaalpakendi ja täiskomplektiga.

11.5.2. Kõik kingitused, mis esitati koos ostetud tootega, tuleb tagastada samal ajal, välja arvatud juhul, kui ostetud toode tagastatakse selle kvaliteedi puuduste tõttu ja koos sellega üle antud kingitused oma olemuse tõttu ajavahemikul alates kauba ostmisest. toote ostmisest kuni selle toote puuduste ilmnemise päevani on kasutatud või on selliste kingituste puhul aegunud.

11.5.3. Kauba tagastamisel peab Ostja märkima saatja aadressi ja kauba korralikult pakkima, et see ei saaks saatmisel kahjustada. Müüja ei tagasta kauba eest, mis on saatmisel kahjustatud. Müüja ei vastuta pakkide eest, mis on saadetud valesti pakitult, vale aadressiga, samuti pakkide kadumise või saatmise käigus kahjustamise eest.

11.5.4. Kui Ostja Digitalas.lt ostis kaubakomplekti, peab ta Müüjale tagastama kogu kaubakomplekti, see tähendab, et Ostjal on kauba tagastamiseks ettenähtud õigused ainult kogu komplektis olevate kaupade osas. Juhul, kui vähemalt üks komplektis olevatest kaupadest ei vasta Reeglite punktis 11.5.1 sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda tagastatud kogu kaubakomplekti vastu võtmast.

11.5.5. Pärast reeglite punktides 11.1-11.4 sätestatud õiguste kasutamist peab ostja täitma Reeglites sätestatud kauba tagastamise nõuded ja järgima nendes sätestatud korda.

11.5.6. Ostja saab Kauba tagastada, toimetades selle Müüja kogumiskeskustesse, tagastades kullerite vahendusel või saates postiga. Kaup tuleb Müüjale tagastada aadressil, mis on märgitud Müüja poolt Ostjale saadetud lepingu ülesütlemise teate kättesaamise kinnituses. Raske kauba (kauba kvaliteedi hindamiseks, muutmiseks, parandamiseks või tagastamiseks) Müüjale tarnimise korra ja tingimused lepivad Ostja ja Müüja telefoni või e-posti teel eraldi kokku. e-postiga vilnius@digitalas.lt või toimetab Ostja need ise Vilniuse kaupade kogumiskeskusesse.

11.5.7. Kui Müüja toimetas toote Ostjale koju ja seda ei ole võimalik ühel alljärgnevatest viisidest tagastada, peab Müüja toote omal kulul Ostjalt järele võtma.

11.5.8. Kui Ostja on kasutanud Reeglite punktides 11.1, 11.2-11.4 sätestatud õigusi, tagastatakse talle raha 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Ostja teate saamist Müüja poolt ning kui Ostja kaupa ei tagasta. Müüjale, käesolevas punktis sätestatud tähtaega arvestatakse kauba Müüjale tagastamise päevast.

11.5.9. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti.

11.5.10. Pärast reeglite punktides 11.1.-11.2 sätestatud õiguste kasutamist tagastatakse Ostjale: toote hind, toote kohaletoimetamise kulud. Pärast reeglite punktides 11.3-11.4 sätestatud õiguste kasutamist tagastatakse Ostjale: kauba hind, kauba kohaletoimetamise kulud, kauba tagastamise kulud.

11.5.11. Kui Ostja valis SIIN avaldatud Müüja poolt pakutavast odavaimast tarneviisist erineva meetodi, siis Ostja poolt valitud muu tarneviisi kulud, mis ületavad selle meetodi kulusid, ei kuulu tagastamisele.

11.5.12. Müüjal on õigus mitte tagastada Kasutajale tasutud summasid enne, kui kaup on Müüjale tagastatud ja kontrollitud selle vastavust Reeglite punktile 11.5.1.

11.5.13. Kui kauba vahetamisel tekib hinnavahe, peab Ostja Müüjaga arveldama vastavalt ümberarvutatud hindadele.

Muu info

Vastame hea meelega kõikidele teie küsimustele e-posti aadressil vilnius@digitalas.lt

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password