Serwis gwarancyjny i zwrot towaru

Ze szczegółowymi zasadami kupna i sprzedaży towarów Digitalas.lt możesz zapoznać się TUTAJ.

Główne cechy każdego produktu sprzedawanego przez Digitalas.lt są ogólnie wskazane w opisie produktu dołączonym do każdego produktu. Niektóre towary objęte są gwarancją producenta, której warunki wskazane są w opisach takich towarów oraz wyszczególnione w karcie gwarancyjnej lub fakturze VAT. Zobowiązania gwarancyjne producenta produktu są ważne tylko wtedy, gdy nie są naruszane warunki eksploatacji produktu, które są określone w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi produktu oraz regulaminie na stronie internetowej.

Dostarcz towar do najbliższego oddziału Digitalas.lt w celu uzyskania serwisu gwarancyjnego.

Dostarczając produkt do centrum gwarancyjnego należy przedstawić wszystkie dokumenty dołączone do produktu przez producenta, dokument zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura), który jest jednocześnie kartą gwarancyjną produktu.

Zaleca się, aby Kupujący dostarczył produkt do serwisu gwarancyjnego do najbliższego oddziału Digitalas.lt w pełnym wyposażeniu i oryginalnym opakowaniu. W każdym przypadku produkt musi być dostarczony w taki sposób, aby można go było włączyć (należy zapewnić produkt i jego źródło zasilania).

Proszę to zanotować:

Wszelkie koszty związane z transportem produktu do iz centrum gwarancyjnego pokrywa Kupujący;

W przypadku naprawionych lub wymienionych towarów warunki gwarancji obowiązują przez pozostały okres gwarancji;

Informacje zawarte na nośnikach informacji i dyskach komputerowych nie są objęte gwarancją. Koszty związane z utratą lub odzyskaniem danych nie są pokrywane;

Baterie i akumulatory, ze względu na ich naturalne zużycie, objęte są gwarancją od 6 do 12 miesięcy w zależności od producenta.

W przypadku, gdy po zakupie jednego z tych towarów zauważysz, że jest on złej jakości, masz prawo zwrócić nam taki towar w terminie określonym w Regulaminie zakupu i sprzedaży. W takim przypadku wadliwy produkt zostanie bezpłatnie wymieniony na produkt wysokiej jakości lub wpłacone pieniądze zostaną zwrócone. Zwrotowi wysokiej jakości produktów z zakresu optyki i elektroniki, sprzętu komputerowego i AGD można dokonać wyłącznie w terminie określonym w aktach prawnych i naszym Regulaminie zakupów i sprzedaży oraz wyłącznie z zachowaniem wymogów określonych w pkt. 11 Regulaminu. W takim przypadku pokrywasz koszty zwrotu produktu.

W trakcie świadczenia usługi gwarancyjnej usterki powstałe z winy producenta są usuwane w terminie: 7-21 dni od dostarczenia produktu do serwisu gwarancyjnego lub w terminie 45 dni, jeżeli część niezbędna do naprawy gwarancyjnej muszą być dostarczone z zagranicy. We wszystkich przypadkach celem jest wykonanie serwisu gwarancyjnego w jak najkrótszym czasie.

Udzielona przez sprzedawcę gwarancja jakości nie ogranicza ani nie ogranicza praw konsumentów, które ustanawiają dla nich akty prawne po zakupie produktu lub usługi nieodpowiedniej jakości.

11.5. Procedura zwrotu towaru i pieniędzy

11.5.1. Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu towaru tylko wtedy, gdy nie upłynął termin zwrotu towaru. W przypadku zwrotu towaru, Zasada 11.1. -11.2. w przypadkach określonych w punktach obowiązują dodatkowe wymagania: produkt nie został uszkodzony lub nie zmienił znacząco swojego wyglądu, ani nie był używany - wszystkie zwracane produkty muszą być opatrzone autentycznymi etykietami, workami ochronnymi, oryginalnymi opakowaniami i kompletnymi zestawami.

11.5.2. Wszystkie prezenty, które zostały wręczone wraz z zakupionym produktem muszą zostać zwrócone w tym samym czasie, z wyjątkiem przypadków zwrotu zakupionego produktu z powodu jego wad jakościowych, a prezenty prezentowane razem z nim ze względu na ich charakter w okresie od dnia zakup produktu do dnia, w którym wady tego produktu stały się widoczne, zostały zużyte lub wygasły na takie prezenty.

11.5.3. Zwracając towar, Kupujący musi wskazać adres nadawcy i odpowiednio zapakować towar tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Sprzedający nie zwróci pieniędzy za przedmioty uszkodzone podczas transportu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki wysłane niewłaściwie zapakowane, z błędnym adresem, a także za zagubienie lub uszkodzenie przesyłki podczas transportu.

11.5.4. Jeśli Kupujący Digitalas.lt kupił zestaw towarów, musi zwrócić cały zestaw towarów Sprzedającemu, to znaczy Kupującemu przysługują prawa do zwrotu towaru tylko w odniesieniu do wszystkich towarów w zestawie. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z towarów w zestawie nie spełnia wymagań określonych w pkt. 11.5.1 Regulaminu, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego całego zestawu towarów.

11.5.5. Po skorzystaniu z praw przewidzianych w punktach 11.1-11.4 Regulaminu kupujący musi spełnić wymagania dotyczące zwrotu towaru przewidziane w Regulaminie i postępować zgodnie z przewidzianą w nim procedurą.

11.5.6. Kupujący może dokonać zwrotu Towaru dostarczając go do punktów odbioru Sprzedającego, zwracając kurierem lub wysyłając pocztą. Towar należy zwrócić Sprzedającemu na adres wskazany w potwierdzeniu otrzymania przez Sprzedającego do Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Tryb i warunki dostawy towarów ciężkich (ocena jakości towaru, jego wymiana, naprawa lub zwrot) do Sprzedającego będą uzgadniane odrębnie przez Kupującego i Sprzedającego telefonicznie lub mailowo. e-mailem vilnius@digitalas.lt lub Kupujący sam dostarczy je do punktu odbioru towarów w Wilnie.

11.5.7. Jeżeli Sprzedający dostarczył produkt do domu Kupującego i nie ma możliwości jego zwrotu w jeden z poniższych sposobów, Sprzedający musi odebrać produkt od Kupującego na własny koszt.

11.5.8. Jeżeli Kupujący skorzystał z praw określonych w punktach 11.1, 11.2-11.4 Regulaminu, pieniądze zostaną mu zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych po otrzymaniu przez Sprzedającego powiadomienia Kupującego, a jeśli towar nie zostanie zwrócony przez Kupującego Sprzedającemu termin przewidziany w niniejszym punkcie liczony jest od dnia zwrotu towaru Sprzedającemu.

11.5.9. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Kupujący i Sprzedający postanowią inaczej.

11.5.10. Po skorzystaniu z uprawnień określonych w punktach 11.1.-11.2 Regulaminu Kupującemu zostaną zwrócone: cena produktu, koszty dostawy produktu. Po skorzystaniu z uprawnień określonych w pkt. 11.3-11.4 Regulaminu Kupującemu zostaną zwrócone: cena towaru, koszty dostarczenia towaru, koszty zwrotu towaru.

11.5.11. Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę opublikowany TUTAJ, koszty innego wybranego przez Kupującego sposobu dostawy przewyższające koszty tego sposobu nie podlegają zwrotowi.

11.5.12. Sprzedawca ma prawo nie zwracać kwot zapłaconych Użytkownikowi do czasu zwrotu towaru do Sprzedawcy i sprawdzenia pod kątem zgodności z punktem 11.5.1 Regulaminu.

11.5.13. W przypadku wystąpienia różnicy cenowej podczas wymiany towaru, Kupujący musi rozliczyć się ze Sprzedającym według przeliczonych cen.

inne informacje

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania przez e-mail vilnius@digitalas.lt

close Wózek sklepowy
close Wózek sklepowy

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password